info@hetleemniscaat.be

Over Ons

"het lemniscaat , oneindigheid evenwicht verbondenheid"

Het bouwbedrijf

Het Leemniscaat is een 100% bio-ecologisch pleisterbedrijf, gespecialiseerd in het bezetten en decoreren met leem, kalk en stro. Al meer dan tien jaar lang voert Het Leemniscaat bezettings- en decoratiewerken uit in leempleister, leemsierpleister, tadelakt en trasskalk. Naast de duurzaamheid zorgen deze natuurlijke bouwmaterialen voor een warm en tegelijkertijd strak effect op zowel binnen- als buitenmuren. De verschillende toepassingen kunnen ingezet worden bij tal van bouwwerken, van overheidsgebouwen, kantoorinrichtingen, villa’s en huizen tot artistieke projecten.

Samenwerking

Mathias Lootvoet is de motor van dit bedrijf, maar de eigenlijke olie zit hem in de samenwerking. Per project worden er andere samenwerkingsverbanden aangegaan met gelijkgezinde collega’s, tussen Het Leemniscaat (Mathias en Jorn), Cad@co (Saskia) en Eigensinn (Mark). Op die manier worden ervaringen en expertise uitgewisseld en worden de meest uiteenlopende projecten gerealiseerd. Prominent is ook de samenwerking met de opdrachtgevers. Samen met de klant wil Het Leemniscaat op zoek gaan naar creatieve en artistieke oplossingen binnen de bio-ecologische bowufysica. De bouwvrouw/-heer wordt betrokken bij de uitwerking van het project. Het Leemniscaat denkt mee met de klant naar een individuele oplossing en de klant kan ook actief meewerken aan de uitvoering van de werken. Bovendien werkt Het Leemniscaat ook samen met een aantal vaste productleveranciers: Ecomat, Casa Calida en Tierrafino.

Pionier

Ruim tien jaar geleden werd Het Leemniscaat opgericht door Mathias Lootvoet. Het was meteen het eerste volwaardige leembedrijf in België. Als pionier in zijn vak geeft Het Leemniscaat ook al tien jaar workshops waardoor leem en leembouw een grotere bekendheid genieten. Verder levert Het Leemniscaat vakkunidg advies in het strobalenverhaal door kennis en ervaring in te zetten bij het bepalen van de juiste pleisteroplossingen voor het bezetten van strobalen huizen.

Visie

Het Leemniscaat wil opdrachtgevers aanzetten om samen op zoek gaan naar duurzame oplossingen en kiest daarbij voor een creatieve, ambachtelijke en persoonlijke aanpak. Het gaat om samen denken en samen doen.